Ontspan optimaal

Houd balans

Algemene Voorwaarden

Aequilibrium Praktijk voor Wellnessmassage

Om de massage/behandeling zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteert Aequilibrium Praktijk voor Wellnessmassage (Aequilibrium Massage) een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Aequilibrium Massage in Hellevoetsluis, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Ook zal bij de intake gevraagd worden om uw akkoord te geven op deze voorwaarden.

1. Voorafgaand aan de eerste massage vindt een intake plaats. Hierbij worden een aantal persoonlijke gegevens genoteerd: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres. Daarnaast gegevens over de gezondheid van de cliënt die van belang zijn voor de behandeling.

2. De behandelingen die u bij Aequilibrium Massage ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

3. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd/behandeld mag worden.

4. Bij koorts, griep, zwangerschap in de eerste 13 weken, open wonden en/of steenpuisten mag er niet gemasseerd worden.

5. De cliënt is zelfverantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

6. De behandelaar van Aequilibrium Massage zal voor aanvang van de behandeling uitleg geven over de behandeling en het doel daarvan. U dient ervoor te zorgen dat u hier akkoord mee bent alvorens de behandeling start. De behandelaar kan en zal niets doen waar u niet achter staat.

7. Aequilibrium Massage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes; behandeling is geheel op eigen risico.

8. Aequilibrium Massage kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

9. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne zijn voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.

10. De behandelingen die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn praktijk verwijderd en zijn niet meer welkom.

11. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de behandeling.

12. Geadviseerd wordt gemakkelijke kleding te dragen. Draag bij voorkeur oud ondergoed in verband met eventuele olievlekken; ik ben niet aansprakelijk voor olievlekken op ondergoed of kleding.

Afspraken:

13. U kunt een behandeling boeken via email of 06 283 98 984.

14. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Als u binnen deze termijn annuleert wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Als u niet of te laat op uw afspraak verschijnt wordt de volledige behandeling aan u in rekening gebracht.  Als u te laat komt, kan, als er voldoende tijd beschikbaar is, de behandeling alsnog (gedeeltelijk) plaatsvinden.

15. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het in overleg met mij toegestaan om iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.

Betalingen:

16. U kunt bij mij contant betalen of via een betalingsverzoek dat door Aequilibrium Massage per app naar u wordt verstuurd.

17. Cadeaubonnen en Strippenkaarten moeten altijd vooraf betaald worden.

18. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de behandelingen aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

19. De diploma’s en certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om in te zien.

20. Aequilibrium Massage is aangesloten bij het NGS (Nederlands genootschap voor sport- en wellnessmassage) onder lidnummer 502607.

21. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die ik aan u geef. 

22. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld hebt, dan hoor ik dit graag van u. Leest u hiervoor het document betreft klachtenafhandeling.

De algemene voorwaarden en de op de website vermeld informatie kunnen door Aequilibrium Praktijk voor Wellnessmassage ten allen tijden, zonder aankondiging gewijzigd worden.

Kvk 71199535
NGS 502607

Opgemaakt 7 januari 2020

Als u nog vragen heeft stel ze dan gerust via email of telefonisch.